Main menu

lifestyle bg no blur

logo01bs

Η come & Drive είναι μια νέα και δυναμική εταιρία στον χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μακροχρόνιας μίσθωσης.
 
Όροι και ασφάλεια
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ:
 
Κατά ελάχιστο 23 ετών για όλες τις κατηγορίες εκτός των F και G για τις οποίες απαιτείται κατά ελάχιστο 25 ετών.
 
 
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
 
Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης Ελληνική ή χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός έτους πρίν.
 
 
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
 
Κατά την έναρξη της Μίσθωσης ο οδηγός και ο δεύτερος οδηγός πρέπει να φέρουν μαζί τους την Άδεια Οδήγησης και το Διαβατήριο ή Ταυτότητα. Αν ο Οδηγός δε φέρει μαζί του την Άδεια Οδήγησης το Διαβατήριο ή Ταυτότητα ή κάποιο από αυτά είναι άκυρο ή μη γνήσιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση. Η Άδεια Οδήγησης, το Διαβατήριο ή Ταυτότητα πρέπει να είναι γνήσια, Φαξ ή Φωτοτυπίες δε γίνονται αποδεκτές.
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
 
Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα μια χρεωστική/πιστωτική κάρτα έστω και εάν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά.
 
 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:
 
Η μίσθωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται ανά 24 ώρες, κάθε παραπάνω καθυστέρηση χρεώνεται άλλη μια ημέρα επιπλέον.
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:
 
Αλλαγή σε κράτηση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, στις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη.Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης η προκαταβολή το 10 % δεν επιστρέφεται.
 
ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
 
Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία της κράτησης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρέχεται μικτή ασφάλεια κλοπής σε κάθε άτομο, που χρησιμοποιεί νόμιμα το αυτοκίνητο με την άδεια της επιχείρησης και με επιβάρυνση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

Ο μισθωτής βαρύνεται με οποιεσδήποτε άλλες ζημίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού όπως φωτία, κλόπη κ.λ.π. ο μισθωτής υποχρεούται να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

1) Να ειδοποιήσει την αστυνομία

2) Να σημειώσει ονόμαα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το ατύχημα. Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.

3) Να επικοινωνήσει με την εταιρεία Come&Drive

4) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος

5) Να στείλει οποιαδήποτε πληροφορία ή σχετικό έγγραφο

 

Οι ενοικιαστές αυτοκινήτου της Come&Drive είναι ασφαλισμένοι με το παρακάτω πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των 500.000 €.
Υλικές ζημιές πρός τρίτους μέχρι το ποσό των 100.000 €.
Κάλυψη κλοπής απαλλάσει τον ενοικιαστή από το κόστος επισκευής του ενοικιαζόμενου οχήματος, των τμημάτων και των εξαρτημάτων αυτού εάν αυτά κλαπούν ή καταστραφούν μετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής αλλά δεν περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα που έχουν κλαπεί.
Κάλυψη ενοικιαστή από πυρκαγιά. ε) Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού: Για το θάνατο από ατύχημα μέχρι του ποσού 17.608 €. Φωτιά και κλοπή μέχρι του ποσού 2.935 €. Για κάθε επιπλέον ποσού μπορεί να ληφθεί ημερησίως χρέωση 2,5 € για όλες τις κατηγορίες.
ΚΑΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια oινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μή δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΒΕΝΖΙΝΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον ενοικιαστή με το ντεπόζιτο γεμάτο βενζίνη.
Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερη βενζίνη από αυτή που παρέλαβε, θα επιβαρυνθεί με 5 € πλέον του κόστους της καταναλωθείς βενζίνης.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Η παράδοση ή παραλαβή των αυτοκινήτων γίνεται δωρεάν στην έδρα της επιχείρησης στην Καλαμάτα και στο αεροδρόμια Καλαμάτας. Η παράδοδη και η παραλαβή εκτός πόλεως επιβαρύνεται με 0,45 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Ο μισθωτής δηλώνει ρητά ότι αφού έλεγξε το αυτοκίνητο το βρήκε σε καλη κατάσταση χωρίς ελαττώματα και δεν εξέφρασε παράπονο σχετικά με την καταστασή του.Επίσης δηλώνει ότι υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα εργαλεία, αξεσουάρ και εξαρτήματα του αυτοκινήτου, αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση για τυχον απώλεια τους.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εκτός από τη συμφωνηθείσα τιμή ενοικιάσεως ο μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον με: 

1) Όλους τους φόρους και τα τέλη που αφορούν τη μίσθωση του αυτοκινήτου

2) Οποιαδήποτε πρόστιμα, ποινές και άλλα έξοδα που επεβλήθηκαν ή θα επιβληθούν από παραβάσεις κατά τη χρήση του αυτοκινήτου εκτός εάν για τις παραβάσεις ευθύνεται η Come&Drive

3) Οποιαδήποτε ποσόν απαιτηθεί για επισκευή μηχανικής βλάβης, φθοράς του αμαξώματος και αντικατάστασης φθαρμένων ελαστικών του αυτοκινήτου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε όλες τις περιπτώσεις η κυριότητα των αυτοκινήτων ανήκει στην εταιρεία Come&Drive.

Απαγορεύεται η έξοδος του αυτοκινήτου από τα Ελληνικά συνορα και η φορτωσή του σε πλοίο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Κατα τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημεοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη μίσθωση υπάγεται στην διαδικασία των δικαστηρίων της Καλαμάτας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ:

Δωρεάν. Παρακαλώ να αναφερθεί στην κράτηση. Για λόγους ασφαλείας τα παιδικά καθίσματα τα δένετε εσείς. Σε περίπτωση που τα φέρετε πολύ λερωμένα ή χαλασμένα τα πληρώνετε.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Η μίσθωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται ανά 24 ώρες, κάθε παραπάνω καθυστέρηση χρεώνεται άλλη μια ημέρα επιπλέον.